WZÓR – Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie – władza rodzicielska, kontakty alimenty na dziecko i na małżonka

100,00 z VAT

Kategoria:

Opis

Wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie dla stron posiadających wspólne małoletnie dzieci.  Został przygotowany na bazie moich wieloletnich doświadczeń w sprawach rozwodowych. Jeśli chcesz żeby sąd orzekał kto ponosi winę za rozkład małżeństwa, macie wspólne małoletnie dziecko, wnosisz o uregulowanie władzy rodzicielskiej, żądasz uregulowania kontaktów i zasądzenia alimentów na dziecko i na siebie, ten wzór powinien Ci odpowiadać. Wzór pozwu zawiera wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania. To wzór dokumentu do samodzielnego wypełnienia. Otworzysz i edytujesz go w „wordzie” lub w „open office”. We własnym zakresie uzupełnisz dane Twoje i małżonka, sądu, do którego kierujesz pozew, uzasadnisz żądania. Pozew należy wydrukować w trzech egzemplarzach i podpisać. Nie zapomnij o dowodach na wykazanie winy pozwanego małżonka oraz o odpisach skróconych aktu małżeństwa i urodzenia dziecka. Załączniki skseruj dwa razy i umieść przy każdym z egzemplarzy.  Pamiętaj też o załączeniu potwierdzenia opłaty od pozwu. Pozew z oryginalnym odpisem aktu małżeństwa i pozostałymi załącznikami oraz odpis pozwu złóż w sądzie. Możesz to zrobić w biurze podawczym sądu lub możesz pozew wysłać pocztą (w jednej kopercie). Trzeci komplet zostaw dla siebie i zabierz ze sobą na rozprawę. Jan Igrek, Anna Iks-Igrek oraz ich małoletnie dziecko to fikcyjne postaci. Podstaw w ich miejsce dane Twoje, małżonka i dziecka. Wzór jest udostępniany przez 21 dni od zakupu. Pobierz go w tym terminie ponieważ później link nie będzie już aktywny.  Powodzenia!