Sprawy z ZUS

Kancelaria doradza i reprezentuje klientów w sprawach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wnosimy odwołania od niekorzystnych decyzji ZUS między innymi w sprawach o:

  • emerytury, w tym wcześniejsze emerytury i emerytury górnicze,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinne,
  • zasiłki z ubezpieczenia chorobowego, w tym macierzyńskie
  • podleganie ubezpieczeniom,
  • należne składki.

 

Call Now Button