Compliance

Zapewnienie zgodności działania firmy z prawem jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Jak to osiągnąć, skoro przepisów jest coraz więcej, a trzeba zająć się działalnością podstawową? Kancelaria oferuje profesjonalne wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności działalności z obowiązującymi regulacjami. W zakresie compliance oferujemy przygotowanie wymaganych przepisami regulacji wewnętrznych, procedur, regulaminów, ich wdrażanie i monitoring funkcjonowania w organizacji.

Call Now Button