Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agatę Kurowską prowadzącą działalność gospodarczą Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kurowska, ul. 3 Maja 14, 41-800 Zabrze, za pośrednictwem strony www.kancelaria-kurowska.pl
2. Za pośrednictwem strony świadczona jest usługa przesyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z usług zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zabrania się zamieszczania treści naruszających dobre obyczaje, treści obraźliwych, przekleństw oraz podejmowania działań mogących spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego.
4. Warunki techniczne wymagane do korzystania z usług: urządzenie z dostępem do sieci Internet (łącze minimum 128 kbps) oraz przeglądarki zasobów internetowych (Internet Explorer 5.5, Firefox 1.x, Opera 7.x, Google Chrome 5.0, Safari 5 lub wyższych, akceptujące pliki Cookie).
5. Korzystanie z usług wymaga przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych określono w Polityce Prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania z usługi. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia wysyłając e- mail na: biuro@kancelaria-kurowska.pl lub pisemnie na adres podany w punkcie 1 Regulaminu. Żądanie usunięcia danych oznacza wolę zakończenia świadczenia usługi.
6. Korzystanie ze strony internetowej, w tym z usług nie oznacza, że Usługodawca udziela licencji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. 1. Szczególne, potencjalne zagrożenia związane z korzystaniem z usług stanowią:
a. złośliwe oprogramowanie (malware) takie jak wirusy, robaki, trojany, dialery,
b. programy szpiegujące (spyware),
c. spam,
d. włamania do systemu teleinformatycznego usługobiorcy
e. bezprawne uzyskiwanie informacji poufnych poprzez podszywanie się pod inna osobę (phishing),
2. Usługobiorca, by uniknąć powyższych zagrożeń powinien:
a. stale korzystać z programów antywirusowych i prewencyjnych,
b. posiadać stale włączoną zaporę sieciową (firewall),
c. bieżąco aktualizować oprogramowania, z których korzysta,
d. nie otwierać załączników poczty elektronicznej z nieznanych źródeł,
e. zapoznawać się z zasadami instalacji oprogramowania oraz licencjami,
f. wyłączyć makr-a w plikach MS Office pochodzących z nieznanych źródeł,
g. przeprowadzać skan systemu programem antywirusowym i antymalware,
h. szyfrować transmitowane dane,
j. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
8. Reklamacje dotyczące usług można składać wysyłając e-mail na adres kontakt@przepisnafirme.pl lub pisemnie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kurowska, ul. 3 Maja 14, 41-800 Zabrze. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni. Odpowiedź zostanie przesłana w ten sam sposób w jaki złożono reklamację. Aby to umożliwić, Usługobiorca podaje w treści reklamacji według swojego wyboru adres email lub adres, pod który należy kierować korespondencję.
9. Zmiana Regulaminu następuje poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie www.kancelaria-kurowska.pl W ten sposób wprowadzone zmiany obowiązują od dnia następującego po dniu ich publikacji.

Call Now Button