Rozwody i separacje

Sprawami rozwodowymi i o separację  zajmuję się od samego początku działalności Kancelarii. Zajmowałam się już wieloma rozwodami i separacjami; z orzeczeniem o winie, bez orzeczenia o winie, sprawy małżonków mających wspólne dzieci, żądaniami alimentów, eksmisji, podziału majątku. To ogromne już doświadczenie oferuję moim klientom.  Doświadczenie ułatwia realną ocenę żądań małżonków w szczególności jeśli chodzi o winę za rozpad małżeństwa, władzę rodzicielską czy alimenty.

Sprawy o rozwód i separację obarczone są dużym ładunkiem emocjonalnym. Nie dość tego, dla wielu osób są pierwszym w życiu kontaktem z wymiarem sprawiedliwości.  Mamy to na uwadze. Zaczynamy od wytłumaczenia na czym polega i jak przebiega rozwód. Informacje te rozładowują, choć w pewnym stopniu, emocje.

Nie ma dwóch takich samych rozwodów. Każda sprawa wymaga wnikliwej analizy, wszechstronnego rozważenia zgłaszanych dowodów, konsekwentnej realizacji obranej koncepcji prowadzenia sprawy oraz właściwej reakcji na działania żony/męża, którzy w sprawie o rozwód nazywania są przeciwnikami procesowymi. Dobre przygotowanie do sprawy wymaga rozmowy z klientem i zadawania pytań. Wszystko po to, by zaproponować najkorzystniejsze rozwiązanie jego sprawy i uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie.

Call Now Button