Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy telefoniczna porada prawna

………………………………………..

…………………………………………….

…………………………………………….

imię, nazwisko i adres klienta

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kurowska

                                                           ul. 3 Maja 14

                                                           41-800 Zabrze

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej na odległość dnia ……………….. o udzielenie telefonicznej porady prawnej.

……………………..

podpis konsumenta

Call Now Button