Sprawy o zapłatę

Kancelaria reprezentuje klientów w sądowych sprawach o zapłatę. Nasze usługi oferujemy zarówno tym, którzy dochodzą należności, jak również tym, przeciwko którym skierowano pozew o zapłatę.

Najczęściej pozew o zapłatę składany jest w sądzie w przypadku powstania zaległości w zapłacie za kupiony przedmiot, wykonaną usługę, czy czynsz najmu.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy mają trudności z odzyskaniem swoich pieniędzy oraz tych, przeciwko którym skierowano żądanie zapłaty. Dokonamy szczegółowej analizy sprawy i przedstawimy propozycję wyjścia z problematycznej sytuacji.

Call Now Button