Temida była kobietą, czyli Dzień Kobiet z prawniczą nutą.
Korzystając z okazji dzisiejszego święta pozwoliłam sobie przypomnieć postać mitologicznej Temidy....
Blog prawny dla firm
Zapraszam na bloga o prawie w firmie www.przepisnafirme.pl

...
Wysyłka pisma do sądu z zagranicy
Sezon urlopowy w pełni, zatem post dla tych z Państwa, którzy wybierają się za granicę*. Gwiazdka dlatego, że chodzi o kraje ......
Podział majątku niekoniecznie na pół
Inspiracją do zamieszczenia wpisu była jedna z prowadzonych przeze mnie spraw o podział majątku po rozwodzie. Sąd orzekł, ......
Upadłość konsumencka
Mimo, że procedura w sprawach upadłości konsumenckiej wydaje się być trudna i wymagająca, warto rozważyć i skonsultować z prawnikiem zasadność wystąpienia z wnioskiem,...
Nowa filia kancelarii
Zapraszamy do filii kancelarii, która mieści się w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 14 (vis-a-vis Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1)
...
Nowości w prawie 2017
Początek roku to dla ustawodawcy okazja na wprowadzenie zmian w prawie. Nie inaczej stało się wraz z nadejściem roku 2017. Poniżej najistotniejsze, w mojej ocenie, ze zmian....
Sprzeciw od nakazu zapłaty
Jednym z problemów, z którymi klienci pukają do drzwi Kancelarii są otrzymywane nakazy zapłaty....
Adwokat i radca prawny, różnice i podobieństwa

Nader często spotykam się z pytaniami o różnice pomiędzy adwokatem i radcą prawnym. Rzeczywiście, osoby które nie mają na co dzień styczności z ......

Rozwód i separacja, różnice i podobieństwa
W swojej praktyce często spotykam się z pytaniami o różnice i podobieństwa między rozwodem i separacją. Otóż, podstawowa różnica wynika z tego, że przez rozwód małżeństwo zostaje ......
WESOŁYCH ŚWIĄT!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo radości, spokoju i zdrowia. Niech nadchodzący rok 2016 będzie pasmem sukcesów i przyniesie wiele udanych inwestycji, rzetelnych ......
V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Mecenas Agata Kurowska została ekspertem w projekcie "wyspa wiedzy" na Targach Biznes Expo, wydarzeniu towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
...
Bezpłatne porady prawne
W ramach ogólnopolskiej akcji Niebieski Parasol Kancelaria udzielać będzie bezpłatnych porad prawnych. Chętnych zapraszamy w piątek, 18 września w godzinach od 16.00 do 18.00....
Odwołanie pracownika z urlopu
Czy pracodawca może odwołać pracownika z zaplanowanego i długo oczekiwanego urlopu? Okazuje się, że, pod pewnymi warunkami, tak....
Odpis aktu w każdym urzędzie
Już od jakiegoś czasu uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego nie wymaga udania się do miasta, w którym akt jest przechowywany....
Sprzeciw od nakazu zapłaty

Jednym z problemów, z którymi klienci pukają do drzwi Kancelarii są otrzymywane nakazy zapłaty. W przepisach regulujących postępowanie cywilne przewidziano możliwość wydawania przez sąd takich orzeczeń na podstawie dokumentów dołączonych do pozwu i bez przeprowadzania rozprawy, co ma służyć szybszemu rozpoznawaniu niektórych spraw. Jak nazwa wskazuje, w nakazie zapłaty sąd nakazuje by pozwany zapłacił powodowi określoną kwotę w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania nakazu. Otrzymanie nakazu u zdecydowanej większości odbiorców spotyka się zarówno ze złością, bo przecież nikt nie zawiadamiał o żadnej rozprawie, a sprawa odbyła się zupełnie bez mojego udziału, jak i z obawą, bo skoro sąd tak postanowił, to widocznie roszczenie jest zasadne i nie ma wyjścia, nakazaną kwotę trzeba zapłacić.

Orzeczenie doręczane jest pozwanemu wraz z pozwem oraz załącznikami do niego. Załącznikami do pozwu będą w szczególności dokumenty uzasadniające dochodzone roszczenie, dla przykładu: umowa, wezwanie do zapłaty, faktura. Jeżeli nakaz wydany został w elektronicznym postępowaniu upominawczym, to pozwany, oprócz nakazu, otrzyma pozew, ale już bez załączników. Dowody będą jedynie wymienione w pozwie.

Oczywiście wydawanie przez sądy nakazów zapłaty nie jest przejawem jawnej niesprawiedliwości ponieważ od nakazu zapłaty można się odwołać. W zależności od tego w jakim postępowaniu nakaz został wydany, służą temu sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. O możliwości złożenia środka zaskarżenia, jako alternatywie do obowiązku zapłaty, pozwany informowany jest w samym nakazie zapłaty.

Każdy z wymienionych wyżej środków zaskarżenia powinien zostać złożony w przepisanym terminie, inaczej nakaz zapłaty uprawomocni się i powód będzie mógł, po uzyskaniu klauzuli wykonalności, skierować sprawę do komornika. W tym kontekście trzeba wyjaśnić, że nakaz zapłaty jest jak wyrok, a nie jak wezwanie do zapłaty, które nie uprawnia wierzyciela do złożenia skutecznego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Tak zarzuty, jak i sprzeciw powinny zawierać elementy określone w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Być może trzeba będzie złożyć pismo na urzędowym formularzu. Zarzuty i sprzeciw są pismem procesowym i jeżeli będą zawierać braki formalne, to sąd wezwie składającego do ich usunięcia wyznaczając w tym celu termin. Jeżeli braki nie zostaną usunięte, to pismo zostanie zwrócone, a tym samym nie osiągniemy porządnego skutku w postaci przedstawienia pod ocenę sądu naszych argumentów. Ponadto, jeżeli w sprzeciwie lub zarzutach nie sformułujemy zarzutów, wniosków, okoliczności faktycznych i dowodów na ich poparcie, to może okazać się, że nie będzie możliwości późniejszego ich powoływania, przy czym nie dotyczy to sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że może skończyć się to fatalnie, utrzymaniem nakazu w mocy, czy też wydaniem wyroku, który powielał będzie treść nakazu.

Podsumowując, nakaz zapłaty nie oznacza, że sąd ostatecznie przesądził o zasadności roszczenia powoda. Pozwany ma możliwość odwołania się od tego orzeczenia. Składając zarzuty lub sprzeciw należy zwrócić szczególną uwagę na jego treść i formę oraz zachować termin na jego złożenie.

Kancelaria Radcy Prawnego
Agata Kurowska
 
ul. Wolności 291, II piętro
41-800 Zabrze
parking: na tyłach Urzędu Miejskiego

Filia Zabrze
ul. 3-go Maja 14, I piętro
41-800 Zabrze
parking: wzdłuż ul. Floriana oraz przy Placu Krakowskim
 
Filia Katowice
ul. Mickiewicza 15, I piętro (budynek OPAL)
40-951 Katowice
parking: na terenie nieruchomości, wjazd od ul. Sokolskiej

tel./fax: 32 278-65-03


NIP: 648-236-96-68
numer rachunku bankowego: 66 1050 1588 1000 0090 9006 3497